[08-08]   BIA VÔ DANH

Trong thời gian diễn ra hoạt động, duy nhất tại Kinh Thành Nam Giao bỗng nhiên xuất hiện Bia Vô Danh (17,45).

[08-08]   SƯ GIA DÂNG HƯƠNG

Các vị đại hiệp có thể tới gặp Sư Gia Dâng Hương tại Hoàng Thạch Trấn để lễ bái Tổ Tiên, cầu phúc chốn gia chung.

bảng xếp hạng
Tên nhân vật CS Cấp
1 TomRiddle 15 119
2 #STốTố 15 110
3 Chemmy 13 99
4 #A•Pucca 12 115
5 SteveRoger 11 99
6 Yan 10 119
7 #R Tí 10 119
8 Envy 10 110
9 #YDũng 10 99
10 #EKimochi 10 99