[09-02]   ĐẠI HIỆP XUẤT THẾ

Trong ngày lễ mà cả nước đều hân hoan vui vẻ này, một số đại hiệp mai danh ẩn tích đã lâu cũng tái xuất giang hồ, để cảm nhận không khí vui. . .

[22-01]   COMBO THẬP BỘ & DDL

Trong thời gian diễn ra sự kiện này, khi mở Túi Quà Cổ Long Online ngoài phần thưởng random, người chơi sẽ nhận được thêm ngẫu nhiên 1 trong 2 vật. . .

bảng xếp hạng
Tên nhân vật CS Cấp
1 TomRiddle 15 119
2 #STốTố 15 110
3 Chemmy 13 99
4 #A•Pucca 12 115
5 SteveRoger 11 99
6 #G•Pucca 10 119
7 #R Tí 10 119
8 Envy 10 110
9 #YDũng 10 99
10 #EKimochi 10 99