[08-08]   BIA VÔ DANH

Trong thời gian diễn ra hoạt động, duy nhất tại Kinh Thành Nam Giao bỗng nhiên xuất hiện Bia Vô Danh (17,45).

[08-08]   SƯ GIA DÂNG HƯƠNG

Các vị đại hiệp có thể tới gặp Sư Gia Dâng Hương tại Hoàng Thạch Trấn để lễ bái Tổ Tiên, cầu phúc chốn gia chung.

[12-06]   DẸP LOẠN NIÊN THÚ

Niên Thú xuất hiện khắp nơi làm loạn. Mời các vị đại hiệp hãy giúp đỡ đánh đuổi bọn quái này, để mọi người có thể bình yên. . .

bảng xếp hạng
Tên nhân vật CS Cấp
1 TomRiddle 15 119
2 #STốTố 15 110
3 #A•Pucca 12 115
4 Chemmy 12 99
5 SteveRoger 11 99
6 Yan 10 119
7 #R Tí 10 119
8 Envy 10 110
9 #YDũng 10 99
10 Chip 9 115