[27-09]   KỲ NGUYỆN HÀ ĐĂNG

cô bé Buôn Bán Đèn lại chuẩn bị rất nhiều Kỳ Nguyện Hà Đăng để bán tại kinh thành. Nhưng thật không may, cô bé đã bị 1 lũ kẻ trộm viếng thăm,. . .

[13-09]   KHUYẾN MẠI TRUNG THU

Với tất cả các thẻ nạp được sử dụng để nạp thẻ vào hệ thống nạp KNB trên trang chủ Cổ Long 2 đều được nhận thêm 50% KNB.

[08-08]   BIA VÔ DANH

Trong thời gian diễn ra hoạt động, duy nhất tại Kinh Thành Nam Giao bỗng nhiên xuất hiện Bia Vô Danh (17,45).

bảng xếp hạng
Tên nhân vật CS Cấp
1 TomRiddle 15 119
2 #STốTố 15 110
3 Chemmy 13 99
4 #A•Pucca 12 115
5 SteveRoger 11 99
6 #G•Pucca 10 119
7 #R Tí 10 119
8 Envy 10 110
9 #YDũng 10 99
10 #EKimochi 10 99